Historie ordinace

Soukromá ORL praxe MUDr. Martina Mikeše zahájila činnost dne 1. 2. 2013.
Navazuje plynule na ambulanci s dlouholetou historií provozovanou MUDr. Marií Kupkovou.
Ambulance poskytuje komplexní péči v oboru otorinolaryngologie.
Její náplní je tedy diagnostika, léčba a dispenzarizace pacientů s nemocemi ušními, nosními
a krčními. Pacientům je poskytována péče v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny.
Diagnostickou péči (tedy Rtg, CT, sonografické vyšetření, laboratorní náběry…) zajišťujeme
prostřednictvím smluvních zařízení , dle potřeby máme návaznost na lůžkové oddělení ORL
Nemocnice Budějovice, a.s., případnou infusní léčbu zajišťujeme ambulantní formou v naší
ambulanci, ev. cestou infusního centra polikliniky Medipont s.r.o. (bývalá Poliklinika Jih)
v Českých Budějovicích nebo cestou infusního centra Nemocnice České Budějovice a.s.


Od 1. října 2014 jsme otevřeli ordinaci v Trhových Svinech.