Soukromá ORL praxe MUDr. Martina Mikeše zahájila činnost dne 1. 2. 2013.
Navazuje plynule na ambulanci s dlouholetou historií provozovanou MUDr. Marií Kupkovou.
Ambulance poskytuje komplexní péči v oboru otorinolaryngologie.
Její náplní je tedy diagnostika, léčba a dispenzarizace pacientů s nemocemi ušními, nosními
a krčními. Pacientům je poskytována péče v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny.
Diagnostickou péči (tedy Rtg, CT, sonografické vyšetření, laboratorní náběry…) zajišťujeme
prostřednictvím smluvních zařízení , dle potřeby máme návaznost na lůžkové oddělení ORL
Nemocnice Budějovice, a.s., případnou infusní léčbu zajišťujeme ambulantní formou v naší
ambulanci, ev. cestou infusního centra polikliniky Medipont s.r.o. (bývalá Poliklinika Jih)
v Českých Budějovicích nebo cestou infusního centra Nemocnice České Budějovice a.s.


Od 1. října 2014 jsme otevřeli ordinaci v Trhových Svinech.


MUDr. Martin Mikeš

Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, složil atestaci v oboru ORL
v roce 1997. Je držitelem licence České lékařské komory. Je členem České lékařské komory.
Účastní se otorinolaryngologických kongresů, jak v zahraničí, tak i České republice.
Využívá letité zkušenosti z práce na ORL oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.,
kde pracoval od r. 1994 jako sekundární lékař a stále působí jako externí lékař
v rámci pohotovostních služeb.


Martina Plánská

Je kvalifikovaná zdravotní sestra s dlouholetou praxí v této ordinaci, kde pracuje
od roku 1997. Předtím pracovala na chirurgickém oddělení Nemocnice Český Krumlov
od roku 1985.


Ivana Valešová, DiS. (ambulance v Trhových Svinech)

Je diplomovaná všeobecná zdravotní sestra.
V ordinaci ORL Trhové Sviny pracuje od roku září 2018.
Předtím pracovala na kardiochirurgickém oddělení Nemocnice České Budějovice.